KURUMSAL HABERLER

Kentsel Dönü?üm Neden Bizim Gelece?imiz? - Serhan Çetinsaya

Mart 2017

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya 4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönü?üm Kongresi`nde Kentsel Dönü?üm ile ilgili görü?lerini payla?t?.

Kentsel Dönü?üm Neden Bizim Gelece?imiz? - Serhan Çetinsaya