KURUMSAL HABERLER

Ak?ll? ?ehirler ve Dünya'dan Ba?ar?l? Örnekler ? Gökhan Çetinsaya

May?s 2017

Arta? ?n?aat,Forum ?stanbul 2017 Konferans??na sponsor oldu . Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Gökhan Çetinsaya "Türkiye Gelece?ini Yeniden Tasarl?yor" adl? panelde Ak?ll? ?ehirler ve Dünya`dan Ba?ar?l? Örnekler konusuna ili?kin görü?lerini payla?t?.

Ak?ll? ?ehirler ve Dünya'dan Ba?ar?l? Örnekler ? Gökhan Çetinsaya