KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya 24 TV?de yay?nlanan Kahve Molas? program?na konuk oldu

Temmuz 2017

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n sektöre ili?kin de?erlendirmeleriyle konuk oldu?u 24 TV?de yay?nlanan Kahve Molas? program? ilgi ile izlendi.

Süleyman Çetinsaya 24 TV?de yay?nlanan Kahve Molas? program?na konuk oldu