KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya HaberTürk'de yay?nlanan Ekonomide Görünüm program?na konuk oldu

A?ustos 2017

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n sektöre ili?kin de?erlendirmeleriyle konuk oldu?u HaberTürk?de yay?nlanan Ekonomide Görünüm program? ilgi ile izlendi.

Süleyman Çetinsaya HaberTürk'de yay?nlanan Ekonomide Görünüm program?na konuk oldu