KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlar? Yamanevler Bas?n Toplant?s?

A?ustos 2017

Avrupa Konutlar?`n?n Anadolu Yakas?`nda gerçekle?tirdi?i ilk proje olan Avrupa Konutlar? Yamanevler`in bas?n lansman? yo?un bir kat?l?m ile gerçekle?tirildi.

Avrupa Konutlar? Yamanevler Bas?n Toplant?s?