KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya A Haber'de Avrupa Konutlar? Yamanevler projesini anlatt?

A?ustos 2017

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n Avrupa Konutlar? Yamanevler projesi ile ilgili de?erlendirmeleriyle konuk oldu?u A Haber`de yay?nlanan Z Raporu program? ilgi ile izlendi.

Süleyman Çetinsaya A Haber'de Avrupa Konutlar? Yamanevler projesini anlatt?