KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlari Yamanevler Bas?n Toplant?s? - Tgrt Haber

A?ustos 2017

Avrupa Konutlar?`n?n Anadolu Yakas?`nda hayata geçen ilk projesi Yamanevler yat?r?mc?lardan yo?un ilgi görüyor.

Avrupa Konutlari Yamanevler Bas?n Toplant?s? - Tgrt Haber


  • Avrupa Konutlari Yamanevler Bas?n Toplant?s? - Tgrt Haber
  • Avrupa Konutlari Yamanevler Bas?n Toplant?s? - Tgrt Haber