KURUMSAL HABERLER

Sabah gazetesinin düzenledi?i 4. Kentsel Dönü?üm ve Stratejik Yakla??mlar Kurultay? Kayseri'de yap?ld?

Ekim 2017

Sabah gazetesinin düzenledi?i 4. Kentsel Dönü?üm ve Stratejik Yakla??mlar Kurultay? Kayseri`de yap?ld?

Sabah gazetesinin düzenledi?i 4. Kentsel Dönü?üm ve Stratejik Yakla??mlar Kurultay? Kayseri'de yap?ld?