KURUMSAL HABERLER

5-6 Aral?k tarihinde gerçekle?tirilen Gayrimenkul?ün Büyük Bulu?mas? Konferas?

05.12.2017

?Gayrimenkul Sektörüne Yön verenler RE360? oturumuna kat?lan Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya; 2018?de sektörün daha iyi olaca??n?, hükümetin dü?ük faiz oranlar?yla konut al?m?n? kolayla?t?racak ad?mlar? ataca??na inand???n? kaydetti.