KURUMSAL HABERLER

Körfez bölgesinin önemli gayrimenkul fuarlar?ndan Expo Turkey by Qatar?a sat??? devam eden projeleriyle kat?lan Arta? ?n?aat

24.12.2018

Körfez bölgesinin önemli gayrimenkul fuarlar?ndan Expo Turkey by Qatar?a sat??? devam eden projeleriyle kat?lan Arta? ?n?aat, Türkiye?nin yüksek yat?r?m potansiyelini Körfezli yat?r?mc?lara sundu. Avrupa Konutlar? markas?yla in?aat sektörünün en güvenilir firmalar? aras?nda öne ç?kan Arta? ?n?aat, geçen y?l oldu?u gibi bu y?l da Körfezli yat?r?mc?lar?n ilgi oda??ndayd?.