KURUMSAL HABERLER

Erciyes Film Festivali Sona Erdi

Nisan 2012

Erciyes Üniversitesi ?leti?im Fakültesi taraf?ndan düzenlenen "5`inci Erciyes Film Festivali" sona erdi. ?leti?im Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu`nda düzenlenen ödül törenine Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Mehmet Özhaseki, sinema Oyuncusu Hülya Koçyigit, Rektör. Prof. Dr. Fahrettin Kelestemur, ?liti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Hamza Çak?r ile festival sponsoru, yönetim kurulu ba?kan?m?z Süleyman Çetinsaya kat?ld?. ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Hamza Çak?r, Üniversite ögrencilerine yönelik olarak düzenledikleri festivale 35 üniversiteden 43`ü belgesel, 92`si kurmaca 135 fimin kat?ld???n?, ön de?erlendirme sonucu 10 belgesel ve 10 kurmaca filmin finale kald???n? belirtti. Sosyal payla??m sitesi facebook`ta yay?nlanan filmlerin 228 bin ki?i taraf?ndan izlendi?ini kaydeden Prof. Dr. Çak?r, festivale yapt??? destek nedeniyle Süleyman Çetinsaya`ya te?ekkür etti. Festival sponsoru, Arta? Grubu yönetim kurulu ba?kan? Süleyman Çetinsaya da, ?leti?im Fakültesi`ne ve film festivaline destek olmaya devam edece?ini söyledi.

`ÇOK SANSLI BIR REKTÖRÜM`
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Kelestemur, yoksul ögrencilere burs veren Süleyman Çetinsaya`n?n e?i Nurcan Çetinsaya`ya alt?n madalya sundu. Rektör Kelestemur "Ben çok ?ansl? bir rektörüm. Zira her gün böyle güzellikleri pe? pe?e ya??yorum. Salonlar?m?z sürekli dolup ta??yor. Kayseri`de çok güzel ?eyler oluyor. Film festivalimiz her y?l daha geni? kapsaml? olarak düzenleniyor" dedi. Sinema Oyuncusu Hülya Koçyigit de, "?lk kez hay?rseverlerin katk?s?yla kurulmu? böylesine büyük bir üniversite gördüm. K?sa filmleri çok önemserim. Üniversitelerin sinema ile ilgili ça?r?lar?na firsat buldukça kat?l?yorum. Yar??mada dereceleri belirlemekte jüri olarak çok zorland?k" diye konustu. ÖDÜLLER Konu?malardan sonra 5`inci Erciyes Film Festivali`nin ödül kazanan filmleri aç?kland?. Kurmaca dal?nda Kadir Has Üniversitesi`nden Serhat Karaarslan`?n "Bisiklet" adl? filmi birinci, Mersin Üniversitesi`nden Sedat Azazi ve Bilal Çakay`in "Yabanci" adl? filmi ikinci, Erciyes Üniversitesi`nden Musa Ak`in "Is" adli filmi üçüncü seçildi. Belgesel dal?nda ise Erciyes Üniversitesi`nden Veysel Aksahin`in "Hala" filmi birinci, ayni üniversiteden Halil Aygün`ün "Dom" adl? filmi ikinci oldu. ?stanbul Üniversitesi`nden Nagihan Çakar`?n "Büyük A??klar" adli filmi ile Erciyes Üniversitesi`nden Ömer Güne?`in "45 Gün" adl? filmi üçüncü seçildi. Facebook kurmaca dal?nda Beykent Üniversitesi`nden Seyid Çolak`?n "Kara Kar" adl? filmi birinci oldu.
  • Erciyes Film Festivali Sona Erdi
  • Erciyes Film Festivali Sona Erdi