KURUMSAL HABERLER

Atakent'in ?ampiyonlari Avrupa Konutlar?'ndan

May?s 2012

Atakent Mahallesi Muhtarl??? taraf?ndan düzenlenen siteler aras? spor müsabakalar?nda Avrupa Konutlar? basketbol ve tenis bran?lar?nda ?ampiyon oldu.
19 May?s Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayram? kapsam?nda basketbol, voleybol ve tenis bran?lar?nda Atakent bölgesindeki siteler aras?nda bir turnuva düzenlendi. Avrupa Konutlar? kat?ld??? basketbol ve tenis bran?lar?nda ?amp?yonluk kupas?n? ald?. Basketbolda hiçbir maç?n? kaybetmeden ba?ar?lar?n? ?ampiyonlukla taçland?ran tak?m Avrupa Konutlar? olurken, ikincili?i Kardelen, üçüncülü?ü ise Güne?park tak?mlar? ald?.
Voleybolda 1. Kardelen, 2. 3.Etap, 3. ise Olympiakent tak?mlar? oldu. Çe?itli ya? gruplar?nda gerçekle?tirilen tenis dal?nda ise, yeni ba?layan bayanlarda ?ampiyon Avrupa Konutlar??ndan Selin Ceylan Yalg?n oldu. Düzenlenen ödül töreninde, ?ampiyonlar kupalar?n? Atakent mahallesi muhtar? Münir Ya??z`dan ald?.