KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya E?itim ve Kültür Merkezi'nin Temeli At?ld?

Haziran 2012

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ö?renci Merkezi`nde düzenlenen temel atma, aç?l?? ve hay?rseverlere plaket verilmesi töreni, Cumhurba?kan? Abdullah Gül?ün kat?l?m?yla gerçekle?ti. Törende üniversiteye katk? sa?layan Kayseri Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi Odas? Yönetim Kurulu Ba?kan? Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Odas? Yönetim Kurulu Ba?kan? Asaf Mehmetbeyo?lu ve Organize Sanayi Bölgesi Ba?kan? Ahmet Hasyüncü de bulundu. Aç?l??ta yapt??? konu?mas?nda; ülke olarak e?itime çok önem verdiklerini belirten Cumhurba?kan? Gül, hay?rseverler ve Kayseri?li aileleri tebrik ederek ?Kayseri bir e?itim merkezi haline geldi? dedi. Üniversitenin çe?itli birimlerini yapt?ran hay?rseverlere plaket ve alt?n madalyonun verildi?i törende, e?itim ve kültür merkezini yapt?ran Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya da plaketini Cumhurba?kan? Gül?ün elinden ald?. Törende Süleyman Çetinsaya E?itim ve Kültür Merkezi?nin temeli de at?ld?.
  • Süleyman Çetinsaya E?itim ve Kültür Merkezi'nin Temeli At?ld?