KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya, Ali Babacan'a Vadistanbul'u Anlatt?

Mart 2013

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Fransa`n?n Cannes ?ehrinde gerçekle?tirilen MIPIM 2013 Fuar?`nda Vadi ?stanbul projesini, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan`a anlatt?


Süleyman Çetinsaya, Ali Babacan'a Vadistanbul'u Anlatt?