KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya Tema Istanbul'u Anlatt?

Temmuz 2013

Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Beyaz TV Ak?ll? Yat?r?mlar Program?nda Tema Istanbul Projesini anlatt?

Süleyman Çetinsaya Tema Istanbul'u Anlatt?