KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda 360 TV?ye konu?tu.

Kas?m 2014

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda Kale projesini ve sat??ta olan di?er projelerini de?erlendirdi.


Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda 360 TV?ye konu?tu.