Avrupa Konaklar? Florya

PROJE DETAYLARI
KONUMFlorya / Bak?rköy / ?stanbul
ARSA ALANI15.000 m²
KONUT SAYISI80
PROJE SÜRESİ12 Ay
PROJE ADRESİ?enlikköy Mah. ?ehit Muammer Yüzsüren Sok. No:1 Florya/Bak?rköy/ ISTANBUL
TESLİM TARİHİ2012

S?TE GENEL ÖZELL?KLER?
* Vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde site çevresi güvenlik duvarlar? ile çevrilerek araç ve yaya giri?i için güvenlik noktas? olu?turulacakt?r.
* 14.955 m2 lik arsa üzerine geli?tirilen projemizin 11.000 m2 si yaya yollar?, ye?il alan, göletler, pergoleli oturma alanlar?, spor alanlar?n? kapsayan peyzaj alan? olarak tasarlanm??t?r.
* Vaziyet plan?nda gösterilen ye?il alanlar için otomatik kontrollü sulama sistemi kurulacakt?r.
* Site içinde çocuk oyun alanlar? olu?turulacakt?r.
* Site içinde çevre duvar?n? kontrol alt?nda tutan güvenlik amaçl? kapal? devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak, güvenlik merkezinden 7/24 saat izleme ve kay?t yap?lacakt?r.
* Dijital IP tabanl? renkli görüntülü interkom sistemi kurulacakt?r. Daireler, blok giri?i ve site giri? kap?s? ile sesli ve görüntülü ileti?im kurabilecektir.
* Konut ve site ortak alanlar? için kesintisiz enerji sa?layacak %100 kapasitede jeneratörler konulacakt?r.

SOSYAL TES?S
* Site içinde gölet alan? alt?nda sosyal tesis in?a edilecektir.
* Sosyal Tesiste (10m x 20m) kapal? yüzme havuzu, (2,5m x 5m) kapal? çocuk havuzu, 2 adet sauna, 2 adet buhar banyosu, 2 adet aerobik salonu, fitness salonu ve Türk Hamam? yer alacakt?r.

OTOPARK * 1. Bodrum katta 7.900 m2 alanda - 220 araçl?k kapal? otopark in?a edilecektir.
* Kapal? otoparktan konut bloklar?na ve sosyal tesise ula??m sa?lanacakt?r.

ZEM?N, TEMEL VE B?NA
* Binalar betonarme karkas olup, konvansiyonel kal?p sistemi ile in?a edilecektir. * Yap? temelleri radye temel olarak Deprem Yönetmeli?ine uygun olarak in?a edilecektir. * Temel, yap? çevresi ve saha ya?mur suyu drenaj sistemi yap?lacakt?r.

SU, SES VE ISI YALITIMI
* Radye temel alt?nda, bodrum kat d?? perde duvarlar?nda ve tavan?nda su yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Ba??ms?z daireler aras?nda ses yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Hidrofor ve su depolar?n?n oldu?u mahallerde ses yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Dö?emelerde ?ap alt? yal?t?m yap?lacakt?r.
* Tüm d?? cephede mekanik montajl? cephe içinde kesintisiz ?s? yal?t?m? yap?lacakt?r.

ÇATILAR
* Metal kenet çat? olarak imal edilecek çat?larda su, ?s? ve ses yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Çat? katlar?nda ayd?nlatma ve havaland?rma amaçl? teraslar ve çat? pencereleri düzenlenecektir.

DI? CEPHE
* Tüm d?? cephede mekanik montajl? ah?ap görünümlü kompakt laminat, kompozit panel, do?al ta? görünümlü porselen seramik kullan?lacak.
* Tüm balkon ve Frans?z balkonlar?nda temperli lamine cam korkuluklar kullan?lacakt?r.

BLOK G?R??LER?, MERD?VEN VE SAHANLIKLAR
* Mermer basamak ve dö?eme kaplamas? yap?lacakt?r.
* Blok giri?ine her daire için posta kutusu yap?lacakt?r.
* Blok giri?lerinde kameral?, konu?ma modüllü, LCD ekranl? interkom panel montaj? yap?lacakt?r.

DO?RAMALAR
* Konfor ?s?caml?, ?s? yal?t?ml? alüminyum do?ramalar kullan?lacakt?r.

KAPILAR
* Daire giri? kap?lar? ah?ap görünümlü çelik kap? olacakt?r.
* ?ç kap?lar ah?ap kaplamal? ve/veya lake mobilya kap? olacakt?r.

DOLAPLAR
* Projesinde gösterilen yerlerde vestiyer veya vestiyer odas? olu?turulacakt?r.

MUTFAKLAR
* Projesine göre özel tasarlanm?? ithal mutfak dolaplar? ve ankastre ithal mutfak gereçleri (eviye, ocak, f?r?n, mikrodalga f?r?n, davlumbaz, bula??kk makinas?) montaj? yap?lacakt?r.

+ Kapal? yüzme havuzu
+ Sauna, fitness, Türk hamam?n? bar?nd?ran sa?l?k ve spor kulübü
+ Tenis kortu ve çok amaçl? spor sahas?
+ Çocuk oyun alanlar?
+ Her daireye yeterli say?da kapal? otopark
+ Daire içlerinin tüm ihtiyaçlar?n? kesintisiz kar??layan jeneratörler

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER