KURUMSAL HABERLER

Körfez bölgesinin önemli gayrimenkul fuarlar?ndan Expo Turkey by Qatar?a sat??? devam eden projeleriyle kat?lan Arta? ?n?aat

Körfez bölgesinin önemli gayrimenkul fuarlar?ndan Expo Turkey by Qatar?a sat??? devam eden projeleriyle kat?lan Arta? ?n?aat, Türkiye?nin yüksek yat?r?m potansiyelini Körfezli yat?r?mc?lara sundu. Av...

24.12.2018
5-6 Aral?k tarihinde gerçekle?tirilen Gayrimenkul?ün Büyük Bulu?mas? Konferas?

?Gayrimenkul Sektörüne Yön verenler RE360? oturumuna kat?lan Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya; 2018?de sektörün daha iyi olaca??n?, hükümetin dü?ük faiz oranlar?yla ...

05.12.2017
5 Aral?k Tarihi?nde Capital Dergisi?nin düzenledi?i Real Estate Stars Ödül Töreni

Capital dergisi taraf?ndan düzenlenen ?Real Estate Stars? ödül töreninde Arta? ?n?aat ?Türkiye?nin En Çok Proje Üreten Firmalar?? kategorisinde ödüle lay?k görüldü. Ödülü Arta? ?n?aat ad?na Yönetim Ku...

05.12.2017
28 Kas?m?da Düzenlenen Sign of the city

Arta? ?n?aat, Türk in?aat ve gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden Sign of the City Awards 2017?de 2 kategoride ödül ald?. En ?yi Ticari Proje Kategorisinde; En ?yi Bölgesel Merkezli AVM (Tama...

28.11.2017
Arta? ?n?aat Ykb. Süleyman Çetinsaya - 13. Geli?en Bölgeler Zirvesi Cnn Türk Yay?n?

Arta? ?n?aat Ykb. Süleyman Çetinsaya Cnn Türk yay?n?na kat?larak 13. Geli?en Bölgeler Zirvesi kapsam?nda Ba?ak?ehir ilçesi ile ilgili de?erlendirmelerde bulundu....

08.11.2017
Sabah gazetesinin düzenledi?i 4. Kentsel Dönü?üm ve Stratejik Yakla??mlar Kurultay? Kayseri`de yap?ld?

Sabah gazetesinin düzenledi?i 4. Kentsel Dönü?üm ve Stratejik Yakla??mlar Kurultay? Kayseri`de yap?ld?...

Ekim 2017
Süleyman Çetinsaya ?zmir?deki kentsel dönü?üm çal??malar?n? A Haber?de de?erlendirdi

Süleyman Çetinsaya ?zmir?deki kentsel dönü?üm çal??malar?n? A Haber?de de?erlendirdi...

Ekim 2017
Süleyman Çetinsaya Kayseri?nin gayrimenkul potansiyeli ile ilgili A Haber?e konu?tu

Süleyman Çetinsaya Kayseri?nin gayrimenkul potansiyeli ile ilgili A Haber?e konu?tu...

Ekim 2017
Arta? ?n?aat Cityscape Dubai Fuar??na 11 projesiyle kat?ld?

Arta? ?n?aat Cityscape Dubai Fuar??na 11 projesiyle kat?ld?...

Ekim 2017
Arta? ?n?aat YKB Süleyman Çetinsaya - CNN Türk

12. Geli?en Bölgeler Zirvesi kapsam?nda Cnn Türk`ün yay?n?na kat?lan Arta? ?n?aat YKB. Süleyman Çetinsaya Ümraniye bölgesi ile ilgili aç?klamalarda bulundu....

Eylül 2017
Avrupa Konutlari Yamanevler Bas?n Toplant?s? - Tgrt Haber

Avrupa Konutlar?`n?n Anadolu Yakas?`nda hayata geçen ilk projesi Yamanevler yat?r?mc?lardan yo?un ilgi görüyor....

A?ustos 2017
Süleyman Çetinsaya A Haber`de Avrupa Konutlar? Yamanevler projesini anlatt?

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n Avrupa Konutlar? Yamanevler projesi ile ilgili de?erlendirmeleriyle konuk oldu?u A Haber`de yay?nlanan Z Raporu program? ilgi ile izlendi....

A?ustos 2017
Avrupa Konutlar? Yamanevler Bas?n Toplant?s?

Avrupa Konutlar?`n?n Anadolu Yakas?`nda gerçekle?tirdi?i ilk proje olan Avrupa Konutlar? Yamanevler`in bas?n lansman? yo?un bir kat?l?m ile gerçekle?tirildi....

A?ustos 2017
Süleyman Çetinsaya HaberTürk`de yay?nlanan Ekonomide Görünüm program?na konuk oldu

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n sektöre ili?kin de?erlendirmeleriyle konuk oldu?u HaberTürk?de yay?nlanan Ekonomide Görünüm program? ilgi ile izlendi. ...

A?ustos 2017
Süleyman Çetinsaya Bloomberg HT`de yay?nlanan Finans Merkezi`ne konuk oldu

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Bloomberg HT`de yay?nlanan Finans Merkezi program?nda emlak gündemi ile ilgili de?erlendirmelerde bulundu. ...

Temmuz 2017
Süleyman Çetinsaya 24 TV?de yay?nlanan Kahve Molas? program?na konuk oldu

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n sektöre ili?kin de?erlendirmeleriyle konuk oldu?u 24 TV?de yay?nlanan Kahve Molas? program? ilgi ile izlendi. ...

Temmuz 2017
Serhan Çetinsaya, Yamanevler projesini ESD`ye anlatt?!

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Avrupa Konutlar? Yamanevler projesinin detaylar?n? emlaktasondakika.com?a anlatt?. ...

Temmuz 2017
Expo Turkey by Qatar` da Arta? ?n?aat Rüzgar?

Arta? ?n?aat Expo Turkey by Qatar` da Türkiye`nin potansiyelini en iyi ?ekilde yans?tt?......

Nisan 2017
Ak?ll? ?ehirler ve Dünya`dan Ba?ar?l? Örnekler ? Gökhan Çetinsaya

Arta? ?n?aat,Forum ?stanbul 2017 Konferans??na sponsor oldu . Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Gökhan Çetinsaya "Türkiye Gelece?ini Yeniden Tasarl?yor" adl? panelde Ak?ll? ?ehirler ve Dünya`dan Ba?ar...

May?s 2017
Süleyman Çetinsaya 2017 Uluda? Ekonomi Zirvesi Gayrimenkul? de Büyüme?nin Yeni Yolu isimli konferansta dü?üncelerini aktard?

Süleyman Çetinsaya 2017 Uluda? Ekonomi Zirvesi Gayrimenkul? de Büyüme?nin Yeni Yolu isimli konferansta dü?ünceleri aktard?....

Nisan 2017
?Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Süleyman Çetinsaya, Uluda? Ekonomi Zirvesi?nde Bloomberg HT?nin Sorular?n? Yan?tlad?

?Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Süleyman Çetinsaya, Uluda? Ekonomi Zirvesi?nde Bloomberg HT?nin Sorular?n? Yan?tlad?...

Mart 2017
Arta? ?n?aat 2016 Bas?n Lansman?

Ç?ra?an Saray?`nda gerçekle?en Bas?n Lansman?`nda 2016 y?l?n?n de?erlendirilmesi ve 2017 y?l?nda hayata geçecek olan 5 yeni projenin sunumu yap?ld?. ...

Ocak 2017
Kentsel Dönü?üm Neden Bizim Gelece?imiz? - Serhan Çetinsaya

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya 4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönü?üm Kongresi`nde Kentsel Dönü?üm ile ilgili görü?lerini payla?t?. ...

Mart 2017
Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya: Ev alman?n tam zaman?

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya: Ev alman?n tam zaman?...

Mart 2017
Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Ülke TV`ye Konu?tu

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Ç?ra?an Saray??nda düzenlenen bas?n toplant?s?nda Ülke TV?ye konu?tu. ...

Aral?k 2016
Serhan Çetinsaya, Arta? ?n?aat??n yeni projelerini Emlaktasondakika?ya anlatt?.

Serhan Çetinsaya, Arta? ?n?aat??n yeni projelerini Emlaktasondakika?ya anlatt?. ...

Aral?k 2016
Arta? ?n?aat Sat?? Koordinatörü Varol Tezmen, 2017 y?l? beklentilerini Emlaktasondakika?ya anlatt?.

Arta? ?n?aat Sat?? Koordinatörü Varol Tezmen, 2017 y?l? beklentilerini Emlaktasondakika?ya anlatt?. ...

Aral?k 2016
Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, 2017 y?l? yat?r?mlar?n? Emlaktasondakika?ya anlatt?.

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, 2017 y?l? yat?r?mlar?n? Emlaktasondakika?ya anlatt?. ...

Aral?k 2016
Süleyman Çetinsaya, ATV Ana Haber?e m2 baz?nda konut sat???na ili?kin konu?tu

Süleyman Çetinsaya, ATV Ana Haber?e m2 baz?nda konut sat???na ili?kin konu?tu ...

Aral?k 2016
Süleyman Çetinsaya, 24 TV Kahve Molas? Program??na Konuk Oldu

Süleyman Çetinsaya, 24 TV Kahve Molas? Program??na Konuk Oldu ...

Kas?m 2016
Süleyman Çetinsaya, Habertürk TV Ekonomide Görünüm Program??nda

Süleyman Çetinsaya, Habertürk TV Ekonomide Görünüm Program??nda Konut Sektörünü de?erlendirdi. ...

Kas?m 2016
Süleyman Çetinsaya, Bloomberg HT Dubai stüdyosunda Cityscape Fuar? izlenimlerini, Türk ?n?aat sektörünü ve Arta? projelerini anlatt?

Süleyman Çetinsaya, Bloomberg HT Dubai stüdyosunda Cityscape Fuar? izlenimlerini, Türk ?n?aat sektörünü ve Arta? projelerini anlatt?...

Eylül 2016
Serhan Çetinsaya, Avrupa Konutlar? Kale ?antiyesini gezdirdi!

Arta? ?n?aat`?n Avrupa Konutlar? Kale`den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, projenin ?antiyesini Emlaktasondakika?ya gezdirdi. ...

A?USTOS 2015
Serhan Çetinsaya, Avrupa Konutlar? Kale`yi Emlaktasondakika? ya anlatt?!

Serhan Çetinsaya, Avrupa Konutlar? Kale`yi Emlaktasondakika? ya anlatt?!...

A?USTOS 2015
Süleyman Çetinsaya, Tema ?stanbul projesini Emlakwebtv? ye anlatt?!

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Türkiye`nin ve Avrupa`n?n en büyük özel sektör gayrimenkul projesi Tema ?stanbul? da yeni ve ayr?cal?kl? ya?am?n detaylar?n? Emlakwebtv? ye anla...

TEMMUZ 2015
Varol Tezmen Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar? anlatt?

Avrupa Konutlar? Sat?? ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar? Ç?ra?an? da yap?lan lansmanda anlatt?....

MAYIS 2015
Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar? ilk kez lansmanda anlatt?.

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Ofis ve Dükkanlar? Ç?ra?an?da yap?lan lansmanda ilk kez de?erlendirdi...

MAYIS 2015
Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar? Ülke TV? ye anlatt?

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar? Ç?ra?an?da yap?lan lansmanda Ülke TV? ye anlatt?. Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Sedat Özg...

MAYIS 2015
Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar Ç?ra?an?da yap?lan lansman ile bas?na tan?t?ld?

Arta? ?n?aat ve Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ile Avrupa Konutlar? Sat?? ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen Avrupa Konutlar? Kale Ofis ve Dükkanlar? Ç?ra?an? da yap?la...

MAYIS 2015
Süleyman Çetinsaya 4. Gayrimenkul Liderler Zirvesi? nde sektörü de?erlendirdi

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya 4. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi?nde zirveyi ve sektördeki son geli?meleri 24 TV Moderatör program?nda de?erlendirdi....

N?SAN 2015
Emlakwebtv Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya 14. Gayrimenkul Zirvesi?nde 2014 y?l? de?erlendirmesi yaparak, 2015 y?l?ndan beklentilerini Emlakwebtv? ye anlatt?....

Aral?k 2014
Süleyman Çetinsaya Gayrimenkul Zirvesi?nde Emlaktasondakika?ya konu?tu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya 14. Gayrimenkul Zirvesi?nde Emlaktasondakika? ya konu?tu....

Aral?k 2014
Kahve Molas? Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya 14. Gayrimenkul Zirvesi?nde Kanal 24 Kahve Molas? Program?na konu?tu....

Aral?k 2014
Süleyman Çetinsaya ??`in S?rr? Program?na Konuk Oldu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya A Haber ???in S?rr? Program??na konuk oldu. ...

Kas?m 2014
Süleyman Çetinsaya Emlak Hakk?nda Her?ey Program?na Konuk Oldu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ve Gayrimenkul Uzman? Yavuz Karaman CNBC-E Emlak Hakk?nda Her?ey Program??na konuk oldu. ...

Kas?m 2014
Gayrimenkul Rehberi Varol Tezmen Röportaj?

Avrupa Konutlar? Sat?? ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen Bloomberg HT Gayrimenkul Rehberi Program??na Avrupa Konutlar? Kale projesini anlatt?....

Kas?m 2014
Ak?ll? Yat?r?mlar Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda Beyaz TV Ak?ll? Yat?r?mlar Program?na konu?tu....

Kas?m 2014
Ekopazar Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda ATV Avrupa Ekopazar Program?na konu?tu....

Kas?m 2014
?stanbul?da Yeni Ya?am Alan? Avrupa Konutlar? Kale sat??a ç?kt?.

?stanbul?da Yeni Ya?am Alan? Avrupa Konutlar? Kale sat??a ç?kt?....

Kas?m 2014
Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale projesini anlatt?.

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Bloomberg HT Gayrimenkul Rehberi Program??nda Avrupa Konutlar? Kale Projesini anlatt?....

Kas?m 2014
?EN ?Y? KARMA PROJE? ÖDÜLÜ TEMA ?STANBUL?UN

Hürriyet gazetesinin öncülü?ünde gerçekle?tirilen Sign Of The City Awards?ta ?ehre imza atan yap?lar ödüllendirildi. Projeler de?erlendirilirken, gayrimenkulün ekonomik ba?ar?s?n? de?il, çevresine ve ...

Kas?m 2014
Avrupa Konutlar? Kale Sat??ta

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ve Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Sedat Özgür Avrupa Konutlar? Kale projesini TGRT Haber?e anlatt?.

Kas?m 2014
Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda 360 TV?ye konu?tu.

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Avrupa Konutlar? Kale lansman?nda Kale projesini ve sat??ta olan di?er projelerini de?erlendirdi....

Kas?m 2014
Süleyman Çetinsaya Eclipse Maslak Projesini Anlatt?

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Bloomberg HT Gayrimenkul Rehberi Program??nda Eclipse Maslak Projesini anlatt?....

May?s 2014
Süleyman Çetinsaya CNBC-E Emlak Hakk?nda Her?ey Program??na Konuk Oldu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya CNBC-E Emlak Hakk?nda Her?ey Program??na konuk oldu. ...

Mart 2014
Süleyman Çetinsaya MIPIM Fuar??nda Bloomberg HT?ye Konu?tu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya MIPIM Fuar??nda Bloomberg HT?ye konu?tu. ...

Mart 2014
Süleyman Çetinsaya A Haber ??in S?rr? Program??na Konuk Oldu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya A Haber ??in S?rr? Program??na konuk oldu....

Mart 2014
Süleyman Çetinsaya Gayrimenkul Sektörünü De?erlendirdi

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Bloomberg HT program?nda Gayrimenkul Sektörünü de?erlendirdi. ...

?ubat 2014
Ekopazar Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Emlak 2013 Fuar??nda Ekopazar Program?na Konu?tu....

Aral?k 2013
Süleyman Çetinsaya Emlak 2013 Fuar?`nda Emlakwebtv`ye Konu?tu

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Emlak 2013 Fuar??nda Emlakwebtv?ye Konu?tu....

Aral?k 2013
Süleyman Çetinsaya`ya 4. Hay?rseverler Zirvesi`nde Ödül

Hay?rseverli?i ile bilinen ve bu alanda Türkiye`ye örnek, daha önce 3 zirve gerçekle?tiren Kayseri, gelene?i yine bozmad? ve zirvenin dördüncüsünü gerçekle?tirdi. Büyük?ehir Belediyesi tar...

Kas?m 2013
Cityscape Global 2013 Fuar? Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Cityscape Global 2013 Fuar?`nda Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ile röportaj yap?ld?....

Ekim 2013
Süleyman Çetinsaya Tema Istanbul`u Anlatt?

Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Beyaz TV Ak?ll? Yat?r?mlar Program?nda Tema Istanbul Projesini anlatt? ...

Temmuz 2013
Y?l?n ??adam? Süleyman Çetinsaya

Ekovitrin dergisinin düzenledi?i, geleneksel YILIN STARLARI ödülleri bu y?l 12. kez sahiplerini buldu. Türkiye ve yurtd???ndan geni? kat?l?mla rekor oylaman?n gerçekle?ti?i Y?l?n Starlar? ...

Temmuz 2013
Süleyman Çetinsaya Tema Istanbul`u Anlatt?

Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Tema Istanbul Projesini anlatt? ...

Temmuz 2013
Süleyman Çetinsaya Vadistanbul`u Anlatt?

Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Bloomberg HT? de yay?nlanan Gayrimenkul Rehberi program?nda Vadistanbul`u Anlatt?....

May?s 2013
Y?l?n ??adam? Süleyman Çetinsaya

Kayseri Genç Sanayici ve ??adamlar? Derne?i GES?AD 2013 ekonomi ödülleri sahiplerini buldu. ?Y?l?n ??adam? Ödülü?nü Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ald?....

Nisan 2013
FMV I??k Okullar? Ispartakule`de

ISPARTAKULE?N?N ?LK ÖZEL OKULU; AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE 3 PROJES? ÖNÜNDE H?ZMET VERECEK.Feyziye Mektepleri Vakf? I??k Okullar??n?n ?stanbul?daki be?inci kampüsü, ?ehr...

Nisan 2013
Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman ÇET?NSAYA 2. Gayrimenkul Liderler Zirvesinde Konu?tu

Bu y?l ikincisi gerçekle?tirilen "Gayrimenkul?de Liderler Zirvesi", devlet yetkililileri, in?aat sektörü temsilcileri, ö?retim görevlileri ve bas?n?n kat?l?m?yla "Gayrimenkul ve ?n?aat Sektöründe Kuru...

Mart 2013
Süleyman Çetinsaya, Ali Babacan`a Vadistanbul`u Anlatt?

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Fransa`n?n Cannes ?ehrinde gerçekle?tirilen MIPIM 2013 Fuar?`nda Vadi ?stanbul projesini, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan`a anl...

Mart 2013
Cannes MIPIM Fuar? Süleyman Çetinsaya Röportaj?

Cannes MIPIM Fuar?` nda Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ile röportaj yap?ld?....

Mart 2013
Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor

AVRUPA KONUTLARI VE ACIBADEM GRUBU EL SIKI?TIArta? Grubu, Avrupa Konutlar? markal? 3 projesini hayata geçirdi?i Atakent?e Ac?badem Sa?l?k Grubu ile anla?arak Ac?badem Atak...

?ubat 2013
Bestekarlar Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Konserini Onurland?rd?

Avrupa Konutlar? sakinlerinden olu?an Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u, Sefaköy Kültür Merkezi?nde 4. konserini verdi. Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n da izledi...

?ubat 2013
Avrupa Konutlar? Uluslararas? Ye?il Binalar Zirvesine Sponsor Oldu

Çevre Dostu Ye?il Binalar Derne?i taraf?ndan düzenlenen Uluslararasi Ye?il Binalar Zirvesi?ne Çevre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar, TOK? ba?kan? Ahmet Haluk Karabel ve konut sektörünün önde ge...

?ubat 2013
Avrupa Konutlar?,

?stanbul Genç Giri?imciler Derne?i taraf?ndan düzenlenen toplant?ya ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? da kat?ld?. Tatil köyü konseptinde projeler üreterek ...

Ocak 2013
Avrupa Konutlar? Atakent 3?te Kom?ular 2013?ü Havai Fi?eklerle Kar??lad?lar

Ya?am?n 2012 y?l?n?n Temmuz ay?nda ba?lad??? Avrupa Konutlar? Atakent 3?te kom?ular birlikte girdikleri ilk y?lba??n? co?kuyla kar??lad?lar.Site yönetiminin ???l ???l süsledi?i peyzaj alan? saki...

Ocak 2013
Istanbul`un Sembolü Olacak Vadistanbul Bas?na Tan?t?ld?

ARTA? Grup, Ayd?nl? Grup ve Invest ?n?aat, ye?il ile mavinin bulu?tu?u, ?stanbul?un sembolü olabilecek nitelikte bir proje için bir araya geldi. Evyap Holding?in Ayaza?a?daki arazisinde in?aas?na ba?l...

Aral?k 2012
Atakent Süleyman ÇETINSAYA Camii Ibadete Aç?ld?

ARTA? Grubu sosyal sorumluluk projeleri kapsam?nda ?stanbul`da dördüncü, Küçükçekmece Atakent`te ikinci kez camii in?aa etti.1.300 ki?i kapasiteli Atakent Süleyman Çetinsaya Camii 4 ayda tamaml...

Kas?m 2012
Avrupa Konutlar?

Konutun Markas? Avrupa Konutlar?, Giri?imci Fikirleri Destekliyor.rn?n?aat kalitesi, mü?teri hizmeti, do?ru lokasyonlarda do?ru projeleri ile ?konutun markas?

Ekim 2012
Avrupa Konutlar?

Kayseri Büyük?ehir Belediyesi`nin öncülü?ünde Kayseri Valili?i, belediyeler, sivil toplum kurulu?lar?, ?irketler ve firmalar?n kat?l?m?yla Ankara Congresium`da "Kadim Kent Kayseri" Günleri düzenlendi....

Ekim 2012
Konuta Yön Verenler Kayseri`de Bulu?tu

Konut sektörünün lider 19 f?rmas?n?n üye oldu?u Konut Geli?tiricileri ve Yat?r?mc?lar? Derne?i (KONUTDER) ilk defa Istanbul d???nda yönetim kurulu toplant?s? yapt?. Kayseri?de bir araya ge...

Ekim 2012
Toki - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Okulu

?STANBUL VAL?S? HÜSEYIN AVN? MUTLU TARAFINDAN Z?YARET ED?LD?Arta? ?n?aat`?n Avrupa konutlar? Atakent 3 projesinin içinde in?a etti?i TOK? - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Oku...

Eylül 2012
Süleyman Çetinsaya E?itim ve Kültür Merkezi`nin Temeli At?ld?

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ö?renci Merkezi`nde düzenlenen temel atma, aç?l?? ve hay?rseverlere plaket verilmesi töreni, Cumhurba?kan? Abdullah Gül?ün kat?l?m?yla gerçekle?ti. Törende ünivers...

Haziran 2012
Dragon Boat 2012 ?ampiyonu Avrupa Konutlar?

2012 Dragon Boat Festivali`nde Atakent 1, Atakent 2, Tem ve Ispartakule olmak üzere dört kürek tak?m?yla birden yar??an Avrupa Konutlar?, tüm tak?mlar?n?n ba?ar?lar? ile festivale damgas?n? vu...

May?s 2012
Atakent`in ?ampiyonlari Avrupa Konutlar?`ndan

Atakent Mahallesi Muhtarl??? taraf?ndan düzenlenen siteler aras? spor müsabakalar?nda Avrupa Konutlar? basketbol ve tenis bran?lar?nda ?ampiyon oldu.19 May?s Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayra...

May?s 2012
Gayrimenkul Sektörü GYODER ISTANBUL REstate Zirvesinde Bulu?tu

Avrupa KONUTLARI sponsorlu?u ile 12. Gayrimenkul Zirvesi ve ?STANBUL Restate Gayrimenkul fuar?; Haliç Hasköy iplik fabrikas?nda Çevre ve ?ehircilik Bakan? Say?n Erdo?an BAYRAKTAR ve ?...

May?s 2012
Süleyman Çetinsaya, Gurur Tablosunda 18.S?raya Yükseldi

Son sekiz y?ld?r vergi rekortmenleri listesinde ilk yüz isim içerisinde yer alan Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya,gurur tablosunda bu y?l 18. s?rada yer ald?.

Nisan 2012
Erciyes Film Festivali Sona Erdi

Erciyes Üniversitesi ?leti?im Fakültesi taraf?ndan düzenlenen "5`inci Erciyes Film Festivali" sona erdi. ?leti?im Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu`nda düzenlenen ödül törenine Kayseri Valis...

Nisan 2012