Avrupa Konaklar? Sakl? Bahçe

PROJE DETAYLARI
KONUMBahçe?ehir / Ba?ak?ehir / ?stanbul
ARSA ALANI7.700 m²
KONUT SAYISI36
PROJE SÜRESİ24 Ay
PROJE ADRESİBahçe?ehir 2.K?s?m Mh. ?elale Cd.Park Yolu Sk. Ba?ak?ehir / ?STANBUL
TESLİM TARİHİ2009

S?TE GENEL ÖZELLIKLER?
* Sitenin ihtiyac? olan güçte elektrik enerjisinin temini ile ilgili altyap? i?leri ve besleme hatlar? , Konutlar, asansörler, çevre ayd?nlatmalar? ve bina su ve yang?n deposu hidroforlar? için kesintisiz enerji sa?layacak kapasitede jeneratör,
* Gerekli kapasitede yap?lacak ?ebeke suyu depolar?ndan hidroforla dairelere su temini, * Telefon ?ebeke altyap?s?,
* Site içi do?algaz da??l?m?,
* Site içi kapal? otoparklar,
* Avrupa Konaklar? ortak tesisleri içinde ula??m yollar? ve merkezi ortak aç?k yüzme havuzu,
* Site çevresi demir parmakl?kl? kamera ile görüntü al?nan güvenlik duvarlar?, elektronik kontrollü oto ve yaya giri? - ç?k?? kap?lar?,
* Site içi peyzaj düzenlenmesi,
* Blok kap?s?yla konu?ma, kap? otomati?ine kumanda eden ve d?? giri? blok kap?s?na gelen ki?iyi görmeye imkan tan?yan daire içi görüntülü interkom sistemi kurulacakt?r.
* Bina TV tesisatlar? Digitürk sistemine ve uydu yay?nlara uygun merkezi uydu çanak antenleri,
* Ortak sosyal alanlar; sosyal tesis
* Merkezi toz emme sistemi alt yap?s?

KABA YAPI ?LE ?LG?L? HUSUSLAR
* Binalar en son deprem ?artnamelerine uygun betonarme karkas , radyejeneral temel ve katlar aras? asmolen dö?eme,
* Duvarlar gazbeton,
* Tüm bloklarda mantolama ?eklinde d??tan ?s? yal?t?m?, villalar aras?nda ?s? ve ses yal?t?m?, * Bodrum perde duvarlar? d???nda su yal?t?m?, bodrum tavanlar?nda ?s? yal?t?m?, çat?lar çelik oturtma çat?, su ve ?s? izolasyonu, K?l?ço?lu marka kiremit,
* D?? cepheler silikon esasl? boya ile, (suya dayan?kl? d?? cephe boyas? ) boyanacakt?r.

GENEL BLOK G?R??LER? DÖ?EME ve basamaklar mermer kaplanacak,
Duvarlar alç? s?va üzeri plastik boya,

KAPILAR
Daire iç kap?lar?, ahsap kasal? ve pervazl?, Mdf üzeri lake boyal? kanat , konutlar?n d?? kap?lar? ah?ap kaplamal? çelik kapi,

V?LLA PENCERE VE BALKON KAPILARI
REHAU marka PVC do?rama ve 4+16+4 ?s?cam,
Her bir odada en az 1adet pencerede çift aç?l?m mekanizmal? mente?e kullan?lacakt?r.

ANTRE DOLAPLARI : Tüm konutlar?n antre giri?lerinde portmanto,

D??ER AKSESUARLAR : Antre, koridor, balkon ve mutfaklarda ayd?nlatma eleman?,

KL?MA TES?SATI : Salonlarda , ebeveyn yatak odalar?nda ve mutfaklarda klima için gerekli altyap? tesisat?.

ASANSÖR : Otoparktan daire giri?lerine eri?imli hidrolik asansörler D ve H tipi villalarda otoparktan daire içi katlara eri?imli panoramik Hidrolik asansörler.

OTOPARKLAR : Her ba??ms?z bölüme ortalama 3 kapal? otopark yeri

?NCE YAPI ?LE ?LG?L? HUSUSLAR ANTRE VE KOR?DOR DÖ?EME KAPLAMASI
1. s?n?f seramik

DUVAR KAPLAMASI : Saten alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya

TAVAN KAPLAMASI : Saten alç? s?va ve plastik boya
SALON DÖ?EME KAPLAMASI : Lamine parke,

DUVAR KAPLAMASI : Saten alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya

TAVAN KAPLAMASI : Saten alç? s?va ve plastik boya

EBEVEYN YATAK ODALARI DÖ?EME KAPLAMASI
Lamine parke
DUVAR KAPLAMASI :
Saten alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya

TAVAN KAPLAMASI : Saten alç? s?va ve plastik boya

YATAK ODALARI DÖ?EME KAPLAMASI
Lamine parke
DUVAR KAPLAMASI : Saten alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya
TAVAN KAPLAMASI : Saten alç? s?va ve plastik boya
BANYOLAR DÖ?EME KAPLAMASI : 1. s?n?f seramik
DUVAR KAPLAMASI : Asma tavana kadar 1. s?n?f seramik + bordür
TAVAN KAPLAMASI : Alç?pan asma tavan + gömme spotlar
ARMATÜR : 1. s?n?f armatür
VITRIFIYE : 1. s?n?f vitrifiye
ORTAK BANYOLARDA : Akrilik Du? teknesi veya küvet , Dolapl? ve aynal? tezgah üstü lavabo.
EBEVEYN BANYOLARDA : Hidromasajl? akrilik küvet, dolapl? ve aynal? lavabo
DU?AKAB?N : Küvet ve du? teknelerinde du?akabin yap?lacakt?r.
RADYATÖR : Havlupan , Alurad marka radyatör
ASPIRATÖR : Asma tavana monte edilecektir.
ÇAMA?IRLIK : D - H tipi villa ve G tipi kent villa?da vard?r. Tüm banyolarda aksesuar olarak kromajli malzemeden birer adet havluluk, tuvalet ka??tl???, tuvalet f?rçal???, di? f?rçal??? sabunluk ve bornozluk yap?lacakt?r.
MUTFAK DÖ?EME KAPLAMASI : 1. s?n?f seramik
DUVAR KAPLAMASI : Saten alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya tezgahla dolap aras? seramik
TAVAN KAPLAMASI : Saten alç? s?va ve plastik boya
MUTFAK DOLAPLARI : MDF üzerine PVC kaplamal? ve lake boyal? dolap kapaklar?, suntalam dolap gövdesi, akrilik tezgah.
ARMATÜR : 1. s?n?f armatür
MUTFAK AKSESUARLARI : Tüm dairelerde mutfak beyaz e?yalar?; ankastre f?r?n, ankastre micro f?r?n, yar? ankastre bula??k makinesi, ankastre ocak ve davlumbaz ( buzdolab? ve çama??r makinesi hariç) Franke marka
BALKONLAR DÖ?EME KAPLAMASI : 1.s?n?f seramik
DUVAR KAPLAMASI : Silikon esasl? vb. d?? cephe boyas?
TAVAN KAPLAMASI : Silikon esasl? vb. d?? cephe boyas?

SIHH? TES?SAT VE ELEKTR?K
* Her villan?n ?s?tmas? ve s?cak su temini yo?u?mal? tip kombili müstakil sistemlidir. Kalorifer tesisat? alüminyum panel radyatörler, Alurad marka
* Elektrik tesisat?nda TSE damgal? malzemeler, villa içinde, salon ve tüm yatak odalar?nda telefon prizi ve TV prizi konulacakt?r. Dairelerde bunlara ek olarak mutfaklarda; telefon ve TV prizi, salonlar , ebeveyn yatak odas?, odalara ve mutfaga uydu yayin hatt? priz?.
* Her dairede 2 harici telefon hatt? için altyap? kurulacakt?r."Bu mahal listesi, tan?t?m ve gerekli bilgi vermek amac?yla düzenlenmi?tir. BEMAY ?N?AAT SAN. Ve T?C.LTD.?T?. taraf?ndan de?i?tirilebilir."

+ Aç?k Yüzme Havuzlar?
+ Sauna, Fitness Center
+ Her daireye yeterli say?da kapal? otopark
+ Daire içlerinin tüm ihtiyaçlar?n? kesintisiz kar??layan jeneratörler

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER